Audyty energetyczne

Zajmujemy się analizą i opracowaniem działań, dzięki którym w każdej firmie można osiągnąć optymalizację kosztów w grupie mediów (energia elektryczna, gaz ziemny, centralne ogrzewanie, ścieki). Dostarczamy klientowi na jego życzenie obraz aktualny w zakresie gospodarki mediami w firmie. Proponujemy rozwiązania, które umożliwią obniżenie kosztów poprzez zastosowanie prostych rozwiązań (w krótkiej) i bardziej zaawansowanych rozwiązań (w dłuższej) perspektywie czasowej.

Nasi specjaliści, wpisani na listę, prowadzoną przez Ministerstwo Infrastruktury sporządzają  m.in.:

  • świadectwa energetyczne (inaczej certyfikaty energetyczne)
  • audyty energetyczne

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Odpowiednie wykształcenie, przygotowanie merytoryczne i doświadczenie audytorów pozwala nam zaoferować naszym klientom usługi najwyższej jakości.

 


 

W zakresie dotyczącym zużycia energii elektrycznej diagnozujemy stan obiektów i sieci, oceniamy skalę przewidywanych oszczędności w zużyciu energii elektrycznej przy zastosowaniu rekomendowanych przez audytorów rozwiązań. Na życzenie klienta sporządzamy:

  • analizę stanu zawierającą  : analizę obowiązujących umów, stosowanych taryf, cennika, ocenę wpływu organizacji pracy firmy na zużycie energii, ocenę wpływu stanu technicznego obiektów  i infrastruktury na zużycie energii
  • ocenę wpływu wszystkich ocenianych elementów analizy stanu na  wielkość  zużycia energii
  • plan działań, zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej oraz obniżenia kosztów w tym obszarze, z wyspecyfikowaniem proponowanych działań i kosztów tych działań (działania bezkosztowe, zmiany organizacyjne,  inwestycje i remonty itp.)

Oferujemy Państwu pomoc w wyborze dostawcy energii elektrycznej oraz negocjowanie, na życzenie klienta, stawek za energię.

 

Nasi audytorzy dokonują również analizy kosztów w zakresie zużycia gazu ziemnego, wody oraz kosztów ścieków. W zakresie zbliżonym jak dla energii elektrycznej i ciepła, dokonujemy analizy stanu oraz przedkładamy propozycje rozwiązań, zmierzających do dokonania oszczędności w zakresie zużycia tych mediów.