Gospodarka odpadami

W trakcie działalności Firma SARK uzyskała patent dot. „Jednostki nawodnej do utylizacji odpadów”