www.dreamsart.pl
PARP-logo
www.dreamsart.pl

 

 

 

Informacja

uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku z dn. 23.02.18, w związku z realizacją projektu pn.„Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego”  współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP,

wybrano następujących wykonawców:

Pozycja 1 (pompa dozująca) – firma Tapflo Sp. z o.o.

 

Rozeznanie rynku nr 3 z dnia 23.02.18r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 5.03.18 do godziny 15.00

Wersja do pobrania: PDF

 

Informacja

uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku z dn. 5.02.18, w związku z realizacją projektu pn.„Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego”  współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP,

wybrano następujących wykonawców:

Pozycja 1 (rury ze stali nierdzewnej) – firma MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski sp.j.

Pozycja 2  (blacha ze stali nierdzewnej) – firma MTL Lewandowski, Kamiński, Pitulski sp.j.

Pozycja 3 (pompa dozująca) – Odstąpiono od zakupu z powodu zmiany parametrów

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 3 z dn. 19.01.18, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Zamawiający wyłonił dostawcę na elementy prototypowego generatora – Zakład Usługowo Handlowy Zygmunt Żarna

 

Rozeznanie rynku nr 2 z dnia 05.02.18r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 16.02.18 do godziny 15.00

Wersja do pobrania: PDF

 

Informacja

uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku z dn. 7.12.17, w związku z realizacją projektu pn.„Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego”  współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP,

wybrano następujących wykonawców:

Pozycja 1 (rury ze stali nierdzewnej) – Brak ofert

Pozycja 2 (wełna skalna)  – Nie wyłoniono wykonawcy

Pozycja 3  (blacha ze stali nierdzewnej) – Brak ofert

Pozycja 4 (palnik biomasowy) – firma Eqotech

Pozycja 5 (palnik olejowy) –  firma „abc eko” Grzegorz Wieczorek

Pozycja 6 (kołnierze płaskie) – firma ProConn

Pozycja 7 (motoreduktor popiołowy) – firma Kacperek

Pozycja 8 (ślimak popiołowy) – firma DOMER SIERECKI s.j.

Pozycja 9 (pompa dozująca) – Nie wyłoniono wykonawcy

 

Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 19.01.18r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 29.01.18 do godziny 9.00

Wersja do pobrania: PDF

Załącznik  nr 1 w wersji edytowalnej: DOC

Załącznik  nr 2 w wersji edytowalnej: DOC

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 2 z dn. 21.12.17, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, Zamawiający wyłonił dostawcę dla części Zamówienia tj. pkt 2b na czynnik roboczy 3M Novec 7100, dla pozostałych pozycji nie wyłoniono dostawcy.

 

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 21.12.17r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 12.01.18 do godziny 15.00

Wersja do pobrania: PDF

Załącznik  nr 1 w wersji edytowalnej: DOC

Załącznik  nr 2 w wersji edytowalnej: DOC

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego nr 1 z dn. 7.12.17, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP, wybrano następujących wykonawców:

Grupa zakupowa ujęta w punkcie 1 – firma Ensinger Sp. z o.o.

Grupa zakupowa ujęta w punkcie 2 – brak ofert

Grupa zakupowa ujęta w punkcie 3 – firma  e+a Elektromaschinen und Antriebe AG

Grupa zakupowa ujęta w punkcie 4 – nie złożono ofert na cały punkt / nie wybrano wykonawcy.

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że nabór ofert w ramach Rozeznania rynku nr 1 z dnia 07.12.17r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP zostało przedłużone.

Termin składania ofert  do 12.01.18 do godziny 15.00

Wersja do pobrania: PDF

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 07.12.17r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 18.12.17 do godziny 9.00

Wersja do pobrania: PDF

Załącznik w wersji edytowalnej: DOC

Rozeznanie rynku nr 1 z dnia 07.12.17r., w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 14.12.17 do godziny 9.00

Wersja do pobrania: PDF

 

Informacja

Uprzejmie informujemy, że z dniem 24.11.17 został zakończony proces zbierania ofert do Zapytania z dn.12.09.17 o cenę nr 1 i do Zapytania z dn. 15.09.17 o cenę nr 2, w celu oszacowania wartości zamówienia.

 

Zapytanie z dnia 12.09.17r. o cenę nr 1 w celu oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 24.11.17

Wersja do pobrania: PDF

 

Zapytanie z dnia 15.09.17r. o cenę nr 2 w celu oszacowania wartości zamówienia, w związku z realizacją projektu pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych ” współfinansowanego w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2 Bony na Innowacje dla MŚP.

Termin składania ofert  do 24.11.17

Wersja do pobrania: PDF

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 05.11.2015r. na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2. Bony na Innowacje dla MŚP” pn.
„Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych”

Wersja do pobrania: PDF
Załącznik do Zapytania Ofertowego (do wypełnienia)
Wersja do pobrania: DOC

 

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego z dn. 05.11.2015 r., w zakresie opracowania nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami tworzyw sztucznych oraz nie wymagającej smarowania olejowego – do podpisania umowy warunkowej została wybrana oferta złożona przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z programu POIR „Poddziałanie 2.3.2. Bony na Innowacje dla MŚP”

 

Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 11.12.2015r. Na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu POIR „Poddziałanie 2.3.2. Bony na Innowacje dla MŚP” pn.
„Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego”

Wersja do pobrania: PDF

Załącznik do Zapytania Ofertowego (do wypełnienia)
Wersja do pobrania: DOC

 

WYNIKI:

W wyniku przeprowadzonego postępowanie ofertowego z dn. 11.12.2015 r., w zakresie opracowania nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła paliwowego o mocy 15-20kW z eliminacją stosowania oleju termalnego jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania – do podpisania umowy warunkowej została wybrana oferta złożona przez Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, pod warunkiem otrzymania dofinansowania z programu POIR „Poddziałanie 2.3.2. Bony na Innowacje dla MŚP”