Misja i wizja

Współpracując z krajowymi partnerami, kładziemy szczególny nacisk na zapewnienie wysokiej jakości dostarczanego surowca, a także pewne oraz długoterminowe dostawy.
Sark Sp. z o.o. pragnie aspirować do roli partnera pierwszego wyboru dla dostaw biomasy pochodzenia rolniczego i drzewnego oraz węgla na terenie Polski.
Współpraca z partnerami realizującymi pionierskie inwestycje w Polsce wymaga od nas indywidualnego i profesjonalnego podejścia. Dlatego też naszą ambicją jest stałe podnoszenie standardów realizowanych kontraktów oraz przezwyciężanie barier uniemożliwiających sfinalizowanie transakcji.