Fundusze Europejskie

eu-logos

 

Projekt pn. „Opracowanie nowego produktu – mikroturbiny o mocy 1kW z elementami z tworzyw sztucznych oraz niewymagającej smarowania olejowego funkcjonującej w układzie kogeneracji do zastosowań indywidualnych gospodarstwach domowych” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest zakup od Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk usługi B + R umożliwiającej wprowadzenie na rynek innowacyjnej mikroturbiny o mocy 1kW, przystosowanej do wykorzystania w układzie kogeneracji w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjny, w skali międzynarodowego rynku, produkt – mikroturbina o mocy 1 kW do zastosowania w małych układach kogeneracyjnych opartych na instalacji spalania biomasy w indywidualnych gospodarstwach domowych. Cechą charakterystyczną nowego produktu, będą zastosowane nowatorskie rozwiązania w budowie turbogeneratora, decydujące o jego przełomowych cechach. Podstawowym elementem, wyróżniającym będzie wykorzystanie do jego budowy podzespołów wykonanych z tworzyw sztucznych. Podstawową funkcjonalnością nowej turbiny, uzyskaną w wyniku realizacji projektu, będzie możliwość jej wykorzystania w małych układach ORC z czynnikiem niskowrzącym, przystosowaną do współpracy z kotłami spalania biomasy do celów grzewczych (CO i CWU) w małych gospodarstwach domowych.

Wartość projektu: 489 048,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 318 080,00 pln

 

 

 

eu-logos

 

Projekt pn. Opracowanie nowego produktu – nowatorskiego konstrukcyjnie kotła wielopaliwowego o mocy 15-20 kW z eliminacją stosowania oleju termalnego, jako czynnika pośredniego oraz ze zmniejszoną ilością czynnika niskowrzącego wraz z systemem kontroli i sterowania dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.

Celem projektu jest zakup od Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk usługi B + R umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowatorskiego konstrukcyjnie kotła o mocy 15-20 kW, dedykowanego do pracy w układzie ORC dla potrzeb budynku jednorodzinnego.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjny, w skali międzynarodowej, produkt – nowatorski konstrukcyjnie kocioł wielopaliwowy o mocy 15-20 kW, dedykowany do pracy w układzie ORC dla potrzeb małych gospodarstw domowych.

Cechą charakterystyczną nowego produktu będzie jego kompaktowość, dzięki eliminacji dodatkowych wymienników ciepła. W stosunku do ofert konkurencji kocioł będzie niewielki gabarytowo, co zdecyduje o rozszerzeniu możliwości jego wykorzystania i zastosowania, zarówno w domach jednorodzinnych, małych gospodarstwach rolnych, czy niewielkich firmach prowadzących działalność gospodarczą.

Wartość projektu: 381 300,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 248 000,00 pln